• Kvalitet og godkendelser

Kvalitetskrav til produktionen og produktgodkendelser

I ved, hvad produktet skal bruges til, og vi har ekspertisen til at gennemføre projektet med den højeste kvalitet.
Montage rørsvejsning rør i plast

Certificeret personale

Ved svejsning i plader, rør eller beholdere i plast er der en lang række krav, der skal efterleves såsom tryk, temperatur og tid i forhold til materialetype og tykkelse. Disse krav er med til at sikre, at svejsningerne er udført korrekt og holder tæt.

Vi bruger udelukkende svejsemontører, der er certificerede efter de standarder, som er beskrevet i DS 2383:1997. Derudover har vi en række efteruddannelse af vores medarbejdere. Vores montører har færdiggjort nedenstående kurser, som sætter krav til både den praktiske og teoretiske kunnen:

  • B (Basis Certifikat)

  • USME (Udvidet til stuk-, muffe- og elektrosvejsning),

  • UVE (Udvidet til varmluft- og ekstrudersvejsning)

  • Rør (Rør, Gas, Montage, tilsyn)

Noah buscher x8 Z Stuk S2 PM unsplash

Godkendelser for plastprodukter

I samarbejde med vores plastleverandører har vi adgang til en lang række produkter, som efterlever de krav, der stilles i Danmark i henhold til DK-VAND og GDV-ordningen. Derudover har vi en række plastprodukter til vandværker, som også er KIWA- og DVGW-certificerede, hvilket er et anerkendt certifikat i Danmark og en lang række europæiske lande.

For os er det vigtigt at bruge de materialer, som giver kunden den bedste løsning, samtidig med at det overholder alle lovkrav. Vi har kunder, som har særlige krav til plastmaterialerne, og med vores brede leverandørnetværk er dette heldigvis ikke et problem.

IMG 8475

Hygiejnekrav og drikkevandsgodkendelser

For at opretholde den gode hygiejnestandard har både vores montører og administrativt personale gennemgået Dansk Vandværkers Hygiejnekursus. Kurset har fokus på bedre hygiejne og øget omtanke med henblik på at reducere risikoen for forurening i vandforsyningen.

Alle vores drikkevandsløsninger er godkendt efter bekendtgørelsen BEK nr. 1007 af 29/06/2016, der sikrer, at produktet i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet og derfor må bruges i Danmark.

Vi har desuden dokumentation for, at plastmaterialet overholder alle krav om beskyttelse mod mikroorganismer, og hverken afgiver skadelige stoffer, smag eller lugt til vandet.

1 Tætslutning omkring rør

Kvalitetskrav og tests

Vi er med dig fra projekteringsfasen til overlevering af det færdige produkt, og vi kan derfor sørge for, at alle kvalitetsprocedurer bliver overholdt.

  1. Endelige produkttegninger og -design sendes altid til sidste godkendelse hos kunden inden produktion påbegyndes.

  2. Vi gennemgår altid tegningerne internt, inden løsningen sendes til produktion, som led i kvalitetsproceduren og sikring af kvaliteten.

  3. Alle produkter testes før levering. Alt afhængig af projektet samt produktets formål og materiale vil de blive gnist-, tryk-, visuel- og/eller vandtestet.

  4. Visueltest af alle svejsninger gennemføres desuden af projektleder og værkfører.

Vores interne kvalitetskrav gør, at vi kan opretholde en høj kvalitet

Til fordel for dig og din bundlinje.

Sammen lægger vi en plan

I ved, hvad produktet skal bruges til, og vi har ekspertisen.

Derfor er startskuddet til ethvert projekt altid, at vi sammen får afdækket jeres behov, hvad produktet skal bruges til, samt hvad det skal udsættes for.

På den måde kan vi i fællesskab lave en plan, der vil sikre en høj kvalitet i både udvikling og produktion af jeres produkt.

Den rigtige plasttype til dit projekt

Plast er ikke bare plast. Der er nemlig mange plasttyper, og hver slags har forskellig holdbarhed, resistens overfor kemikalier samt modstandsdygtighed overfor vind og vejr.

Derfor er den høje kvalitet i produktet tæt koblet med, at vi ved præcis, hvilke stoffer eller væsker den endelige plastkonstruktion skal indeholde, samt hvor den skal placeres. Ved hjælp af god kommunikation og know-how sikrer vi kvaliteten i jeres produkt.

Den optimale svejsemetode

Vi efterlever altid de certificerede standarder, som er beskrevet i DS 2383:1997.

Når vi i samarbejde har udvalgt den bedste plasttype til løsningen, sørger vi for at vælge den mest optimale svejsemetode.

Hver metode har sit eget smeltningspunkt, og de er derfor også egnet til forskellige slags opgaver. Vores årelange erfaring med plast og svejsning gør, at vi ved, hvilken svejsemetode der giver den bedste kvalitet for netop jeres løsning.