• Projekter

Projekter og løsninger vi også har produceret

Entreprenør

Svejsning af gasledning

Specialløsninger

Jordvarme brønd

Kemi

Kemiskab/ doseringsskab

FOR HANDLING HYDROCHLORIC ACID, LYE ETC.
Kemi

Kemi installationer

PLASTIC INSTALLATIONS FOR HANDLING CHEMICALS
Kemi

Kemitank

CONE-BOTTOM CHEMICAL TANKS
Vand

Betontank beklædt med plastik

Vand

Drikkevandstank i PEHD

VERTICAL HDPE DRINKING WATER-APPROVED CLEAN-WATER TANK
Entreprenør

Underboringsrør

WELDING OF PE PIPES FOR UNDERGROUND PIPELINES