Fra vandbobler i ældre coatning - til sikker drikkevandsløsning

Kunde
Undløse Vandværk
Industri
Vand
Opgavetyper
Renovering,
Vandbobler i jeres coatede rentvandstanke? Det var netop den udfordring Undløse Vandværk stod med i november 2021.

Kasseren for Undløse Vandværk, Lennart Nilsson, tog derfor kontakt til Dansk Plast, da han på vores hjemmeside havde set vores løsninger på drikkevandsområdet.

Bobler 1

Vandbobler i coatningen

Undløse Vandværk valgte i 2011 at renovere deres rentvandstanke i beton, ved at coate dem. Da de i 2016 inspicerede tankene, kunne de allerede der se tegn på vandbobler/ophobning i coatningen. Det blev vurderet at tankene godt kunne klare 5 år mere.
I november 2021, blev det atter tid til en inspektion. Her var standen på tankene så ringe, at Undløse Vandværk valgte at kigge sig om efter en anden renoveringsløsning, da de var bekymrede for, hvilke konsekvenser det kunne have.


Før billed 1

Inspektion og opmåling

Lennart, som er kasser i Undløse Vandværk, fandt frem til Dansk Plast via vores hjemmeside. På siden faldt Lennart over en kundecase fra Snolderlev Vandværk, hvor vi tidligere havde lavet en renovering af deres reaktionstank. Lennart kontaktede Snolderlev Vandværk, som gav sin varmeste anbefaling til Dansk Plast.

I marts 2022 tog Dansk Plast til Undløse Vandværk, hvor vi foretog inspektion og opmåling.

Efter tilbuddet var gennemgået og godkendt af bestyrelsen, påbegyndte vi selve renoveringen i medio april.


Renovering Undløse Vandværk 11

Effektiv montage

Dansk Plast sendte 3 erfarne montører til opgaven, derved sikrede vi os, at opgaven blev løst effektivt og professionelt, da vi ved at nedetiden på driften, har stor betydning for vandværket.

Det tog vores montører 2 uger at montere de blå 4mm PEHD-plader med afstandstykke bagved. Når tanken står færdig er man sikret, at det rene vand kun har været i kontakt med drikkevandsgodkendte materialer.

Da vi i starten af maj kom på et afsluttende besøg, var der fuld drift i begge rentvandstanke. Det betyder, at fra Undløse Vandværk tager kontakt til os og til opgaven er afsluttet, er der kun gået 3 måneder, hvoraf de 2 uger var selve renoveringen.

Undløse

Vi i bestyrelsen er meget tilfredse med hele forløbet med Dansk Plast.
Vi kan kun anbefale andre vandværker til at kontakte dem. Hele kontakten med personalet, fra direktion til montører, har været meget tilfredsstillende.
Resultatet er, at vi forhåbentlig i rigtig mange år, ikke skal spekulere på disse tanke, måske kun en rensning af bunden.
Andre vandværker har set resultatet, og roser det meget. Vi formoder, at der er mange rentvandstanke i Danmark, der burde have denne behandling.
Tak for det gode samarbejde.

Lennart Nilsson, kasserer Undløse Vandværk
Drop of water ga2c356592 1920

Drift i renoveringsperioden

Hvordan sikre man forsyningen under en renovering?

Har man, som i Undløse Vandværk, to eller flere tanke, er det en mulighed at køre drift på en tank, mens man renoverer den anden.

Har man derimod kun en tank og ingen mulighed for nødforsyning, er det muligt at leje en mobil rentvandstank hos Dansk Plast, så driften på vandværket kan fortsætte under renoveringen.

Undløse valgte dog, at få forsyninger fra et nærtliggende vandværk, imens renoveringen stod på.

0F086191-798E-4682-814A-E2CE80017B44
E02ECA1C-A0E3-4614-998C-16C7642E1C27