Skylle- og udligningstank i specialmål og-størrelse

Kunde
Glostrup Idrætsanlæg
Industri
Skylletank,
udligningstank
Vand
Opgavetyper
Specialløsninger,
En bæredygtig løsning, som sikrer vandcirkulationen og sparer 50.000 m3 vand.

Svømmehallen i Glostrup bruger utallige liter vand for at kunne holde deres anlæg i gang, og de har derfor investeret i et cirkulært rensningsanlæg, som potentielt kan nedsætte vandforbruget, da vandet bliver genbrugt i stedet for at ende i kloakken. Det kræver dog, at deres skylletank og udligningstank virker optimalt.

Vi fjernede derfor de firkantede og dårligt konstruerede tanke og erstattede dem med runde konstruktioner, som vi byggede og svejsede sammen på stedet. På en rund tank er styrken enorm og svejsningen minimal, og det er derfor ikke nødvendigt med stålforstærkninger. Tankenes styrke var altafgørende for løsningen, da den skulle kunne holde til overtryk.

Før og efter billede af resultatet. Dansk Plasts løsning til venstre: Hvid tank, som giver nemt gennemsyn ind til vandet og lysning af lokalet.
IMG 5069

Utætte tanke med dårlige svejsninger

Glostrup Idrætsanlægs eksisterende skylletank og udligningstank var utætte og havde problemer med styrken grundet dårlige svejsninger og overtryk.

“Tankene var desværre lavet af et firma uden erfaring indenfor sådanne store konstruktioner i plast, hvilket resulterede i unødvendigt bøvl,” fortæller Michael Simonsen, driftschef i Glostrup Idrætsanslæg.

De eksisterende tanke var firkantede, konstrueret i sort PE-plast med tilhørende forstærkninger i stål og blot 3 år gamle, da det blev nødvendigt at udskifte dem.

Glostrup udligningstank

Min største anbefaling er at finde en samarbejdspartner, som har stor erfaring med plastmaterialet og forståelse for større konstruktioner i plast. Vi var meget afhængige af, at produktet var 100% tæt og af høj kvalitet. Samtidigt var det også vigtigt, at det var så bæredygtigt som muligt. Derudover havde Dansk Plast styr på deres dokumentation og kvalitet hele vejen igennem. Vi er underlagt skærpede krav til vandprøver, og derfor bliver der med jævne mellemrum udtaget uvildige tilsyn, og vi har endnu ikke oplevet at have problemer.

Michael Simonsen, Glostrup Idrætsanlæg
Glostrup udligningstank 2

Tætte specialtanke i plast

Han var heller ikke i tvivl om, at det igen skulle være tanke i plast.

Materialet skal nemlig kunne holde til det barske miljø og de klorholdige væsker, og stål ville derfor have tæret op med tiden. Plast er resistent over for klor og har desuden en enorm styrke. Derudover er det en bæredygtig løsning med en lang levetid, og det er for Michael Simonsen derfor positivt både rent økonomisk og fra et miljøperspektiv.

For at gøre tanken så brugbar som mulig anbefalede vi desuden at lave et mandskabshul, som ville gøre vedligehold og inspicering af tankene meget nemmere i fremtiden. Ligeledes producerede vi tanken i neutrale massive polypropylen plader (PP), så det samtidig var nemt at holde øje med vandstanden i tanken.

Gnisttest af udligningstank kvalitetssikring af tankkvaliteten

En god investering

De er meget afhængige af, at deres anlæg virker omtimalt, og udligningstanken samt skylletanken er derfor af stor betydning, da man ellers spilder vandressourcerne, og systemet dermed ikke giver mening, lyder det fra Michael Simonsen.

“Det vil være katastrofalt, hvis de gik i stykker. Derfor var det vigtigt for os med en pålidelig samarbejdspartner. Samarbejdet med Dansk Plast var meget godt. Fra start af projektet var de med til at levere et professionelt stykke arbejde og havde styr på styrkeberegninger og design. Der var en god dialog hele projektet igennem, de leverede til tiden, og de har sørget for, at systemet virker uden bekymringer om utætheder.“

Svømmehallen i Glostrup er et glimrende eksempel på, at sådanne systemer kan svare sig. Tilbagebetalingstiden på hele anlægget var i alt 4 år, men har i dag allerede sparet dem for vand svarende til 240 hustande, minimeret klorforbruget drastisk og sørget for lavere varmeforbrug.

0F086191-798E-4682-814A-E2CE80017B44
E02ECA1C-A0E3-4614-998C-16C7642E1C27